אירית רייכמן - קטעי עיתונות


המחוזי ביטל את פסיקת ביהמ"ש לענייני משפחה באשר לקביעתו שניתן לבטל סעיף בהסכם גירושים שנחתם ואושר לפנייותר מעשרים שנה, התובעת לערעור יוצגה על ידי עו"ד אירית רייכמן
ידועה בציבור שיוצגה על ידי עו"ד אירית רייכמן, תקבל מחצית מעזבונו של בן זוגה הנשוי


גרושה שיוצגה על ידי עו"ד אירית רייכמן, תקבל זכויות פנסיה שצבר בעלה לאחר גירושיהם