יום שני, 31 במאי 2010

מתוך הבלוג של אירית רייכמן: נכסי קריירה

הכותבת: עו"ד אירית רייכמן, מומחית לדיני משפחה

נכסי קריירה מתייחסים לכושרו של אדם להשתכר במהלך הנישואין. פרט לכישוריו של האדם, כושר זה מורכב גם מיסודות נוספים, כמו: השכלה, ניסיון ומוניטין שנרכשו לאורך תקופת הקשר הזוגי, וכן מרכיב הויתור שעשה כל אחד מבני-הזוג עבור העזר שכנגד.

"נכסי הקריירה", הם נכסים אישיים הטבועים באדם. להבדיל מנכסים אחרים שצוברים בני הזוג, אין זו שותפות הצריכה פירוק. ודוק: מדובר אך ורק בפער שנוצר במהלך הנישואין, עקב הנישואין. יש לגרוע מן הפער הזה את התרומה לכושר ההשתכרות שבאה מכישרון אישי וכן את זו שנוצרה קודם לתחילת הקשר הזוגי או לאחר שפורק.

(למאמרים נוספים: אירית רייכמן)

יש להדגיש כי צורת ותנאי התשלום של "נכסי הקריירה" במקרה של גירושין, משתנה ממקרה למשנהו ותלויה בנסיבותיו. כמו לכל דבר, ישנם יתרונות וחסרונות לכאן ולכאן.

כשמדובר בפער ניכר בין בני זוג , הנוצר כתוצאה מכך שצד אחד צבר נכסי קריירה ואילו הצד השני היה אמון על הבית פנימה, ראוי לחול הכלל של תשלום חד פעמי. בפסק דין שנתן בשנת 2004, סבר בית המשפט העליון כי ככל שהדבר אפשרי, יש להעדיף את שיטת התשלום החד-פעמי – וזאת מן הטעם המרכזי שהוא מקל על הפירוד, על ידי כך שהוא מאפשר הימנעות משימור הקשר הכלכלי בין בני הזוג, במידה ואינם רוצים מכך. בנוסף, התשלום החד פעמי מאפשר לבן הזוג המקבל אותו וודאות כלכלית ותכנון לטווח הארוך.

על היתרון של תשלומים עיתיים עבור המשלם וסיפורי מקרים משני צדי הסקאלה הכנסו: אירית רייכמן

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה